Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Sertifikat ISO 9001 dobijen od SGS